Rekordlav ledighet i Trøndelag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Trøndelag har aldri hatt lavere arbeidsledighet i mars. Og tilgangen på ledige stillinger vokser. 

Ledigheten er nå helt nede på to prosent, en nedgang på fem prosent fra i fjor, som i praksis betyr at 275 flere er i arbeid.

Totalt er det 4.397 antall ledige i Trøndelag. Samlet for landet er andelen helt ledige 2,4 prosent. Det tilsvarer 66.258 personer.  

– Ifølge vår statistikk, som går tilbake til 1986, har vi aldri hatt lavere marsledighet i Trøndelag. Det er selvsagt veldig gledelig, og vitner om et vitalt og voksende arbeidsmarked i vår region, sier Bente Wold Wigum, direktør i Nav Trøndelag i ei pressemelding.   

Trøndelag er blant fylkene med lavest ledighet. Kun Troms (1,8 prosent), Sogn og Fjordane (1,7 prosent) og Oppland (1,9 prosent) ligger lavere. Ledigheten blant kvinner i Trøndelag er på 1,8 prosent (opp 4 prosent) og blant menn er ledigheten på 2,3 prosent (ned 10 prosent). 

Ledigheten går ned i alle aldersgrupper, unntatt de aller yngste under 19 år. Blant disse er 189 personer helt ledige, noe som gir ei økning på 36 prosent sammenliknet med situasjonen for ett år siden. Ledigheten er aller høyest i aldersgruppaa 20-24 år (3,1 prosent). Totalt er det 1.686 ledige under 30 år, noe som gir en ledighet på 2,7 prosent. 

– Vårt overordnede mål er å få flere i arbeid. Og vi retter en spesiell innsats mot ungdom, blant annet gjennom et tettere samarbeid med helseinstitusjonene. Vi har fokus på muligheter for jobb og aktivitet selv om det er andre utfordringer ungdommene må håndtere. Dette skal gjøre det enklere for ungdom og unge voksne å komme seg ut i arbeid og utdanning, sier Wigum.