Mattilsynet har lagt fram rapporten om dyrevelferden i 2018

Vurderer å avvikle flere bruk

Mattilsynet i region Midt avviklet ett dyrehold i Namdalen i 2018, og flere kan stå for tur.

Vanskjøtsel: Mattilsynet har avdekket flere tilfeller av alvorlig vanskjøtsel av dyr, også i Namdalen, i 2018.  Foto: MATTILSYNET

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Avdelingsleder John Bjarne Falch i Mattilsynet Namdal, opplyser til NA at det i fjor ble avdekket 13 saker som angår alvorlig vanskjøtsel av dyr i Trøndelag, hvilket tilsvarer