Hedret for sin innsats i utlandet

Tre veteraner fra Tysklandsbrigaden og en FN-veteran fra Libanon ble torsdag hedret for sin innsats i internasjonale operasjoner for Norge. En som ikke kom tilbake fra Tyskland, ble også minnet.

MOTTOK HEDER: Fire veteraner ble hedret for sin innsats i utlandet. Fra venstre: Kaptein Anne Belsvik, kommandørsersjant Tore Allan Grønning, Geir André Lein, Sverre Hårstad, Arne Halmøy, Kolbjørn Ottesen og ordfører Olav Jørgen Bjørkås.  Foto: Ove Magne Ribsskog

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Arne Halmøy (89), Sverre Hårstad (89) og Kolbjørn Ottesen (87) fra Flatanger gjorde tjeneste i Tysklandsbrigaden. De fikk overrakt to medaljer; Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner og Tysklandbrigadens veteranforbunds medalje.