Skoler inn i den blå klynga:

– Vi skal være der det skjer

Når InnovArena åpner i løpet av 2019 er YNVS, Val vgs og Fagskolen innlosjert med eget kontor.

EN DEL AV KLYNGA: Kåre Kalvøy (fra venstre), Kristine Fagerland, Janne Nordli og Kjartan Åsebø representerer henholdsvis Ytre Namdal fagskole, YNVS, Val vgs og Val FoU. De ser fram til å bli en del av InnovArena. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Vi ønsker å være oppdatert, og da må vi være der det skjer. Vi skal være midt oppe i utviklinga og ta del i den, sier leder Kåre Kvaløy ved Ytre Namdal Fagskole.

Representanter fra de videregående skolene i Ytre Namdal har klokkertro på konseptet. Bygget som i disse dager bygges i Rørvik sentrum er planlagt å stå ferdig i oktober 2019. På innsida skal det til sammen være 90 kontorplasser.


Egenkapital på 20 millioner er på plass; nå starter arbeidet med bygging av innovasjonsbygget

«Nå samles den blå klynga for å spille på lag»

InnovArena har byggestart i vår, og er klart for innflytting før sommeren 2019. Prislappen? 70 millioner kroner.


Bemannet kontor

YNVS og Fagskolen skal ha ett kontor sammen. Val FoU (skolens utviklingsavdeling) skal også ha kontor i InnovArena.

Det er samarbeidet gjennom klyngeaktiviteter som tiltrekker de videregående skolene mest.

– Vi skal ha kontor der for å ha mulighet til en arena der vi kan samarbeide med den lokale næringa, sier assisterende rektor Janne Nordli ved Ytre Namdal videregående skole.


– Blir kanskje den viktigste utviklerjobben på Trøndelagskysten

InnovArena As har lyst ut det de mener er en av Namdalens mest spennende stillinger, og røper flere av leietakerne som skal flytte inn når bygget står klart til høsten.


Planen er å ha et bemannet kontor, der de tre skolene skal ha en felles base.

– Det nytter ikke å sitte bak en lukket dør. Da risikerer vi vel å bli kastet ut, sier rektor Kjartan Åsebø på Val videregående skole og legger til:

– Vi på Val har vært interessert i prosjektet lenge. Da vi så konturene av hva dette skal bli, er det åpenbart helt naturlig at vi skal være med i klynge-fellesskapet.


 

Tett på næringa

Konseptet InnovArena er bygget på samhold og samarbeid på tvers av bedrifter. Planen er at det skal være obligatoriske møter og andre gjøremål for alle bedrifter i bygget.


For Europas største laboratoriekonsern var valget enkelt da de fikk tilbud fra InnovArena

Synlab har lenge ønsket seg til Rørvik. Når InnovArena står ferdig, blir de en del av et fellesskap på 85 til 90 årsverk.


– På hvilken måte vil et vgs-kontor i InnovArena gagne elevene?

– For oss som jobber i skolen vil dette føre oss tettere på næringa, og vi kan holde oss oppdatert. Det gjør oss i stand til å sørge for at elevene er forberedt på arbeidslivet. Vi ser også for oss å ha fagdager, utplassering og annet der elevene selv kan delta i prosjektet, sier Kåre Kvaløy.

– Vi har flere ganger uttalt at vår skole skal være rettet mot næringslivet og være en pådriver for utvikling. Dette er en mulighet for oss å delta aktivt i den blå næringa. Vi ser et kjempepotensial, sier assisterende rektor Janne Nordli på Ytre Namdal videregående skole.