Nasjonal ramme for vindkraft på land

Namdalen pekes ut som godt egnet

Store deler av Namdalen pekes ut av NVE som godt egnet for framtidig vindkraftutbygging.

6.090 kvadratkilometer: Det er størrelsen på området i Namdalen NVE mener er godt egnet for framtidig vindkraftutbygging. 

NAMDALSAVISA

OSLO: Mandag formiddag la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram sitt forslag for nasjonal ramme for vindkraft på land. I alt 13 områder i Norge er betegnet som godt egnet for framtidig vindkraftutbygging, tre av dem ligger i Trøndelag.