Ressurskrisen for fiskemottak på Rørvik:

Politisk vilje til å hjelpe

Det er både mulig og politisk vilje til å ta tak i ressurssituasjonen for Rørvik Fisk. Allerede under Aps landsmøte vil Terje Sørvik berøre temaet fra talerstolen.

TALETID: Både ordfører Amund Hellesø (til venstre) og Terje Sørvik er blant de utvalgte som får taletid på Aps landsmøte denne uka, og fiskeri blir tatt opp. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Som NA skrev før helga er ressurssituasjonen for viknabedriften dramatisk. Paradoksalt nok koker det av skrei i havet for tida, men bare et fåtall båter henter den opp fra havet rundt Vikna. Fiskerne velger å ta opp kvotene sine nordafor.