Valg av vegtrase tema under Namdalstinget

V og KrF mot strømmen

Namdalstinget er enige i de aller fleste politiske saker. Bortsett fra veg. Mandag var det ting på Høylandet.

SAMLET TIL TING: Alle formannskapene i Namdal var mandag invitert til Namdalsting. Målet var at politikerne skulle få en sjanse til å komme med innspill til Namdal regionråd som jobber på felles front for å utvikle Namdalen. 

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: – Jeg mener ei fergefri forbindelse over Lund gir den beste samfunnsmessige verdien. Det samler arbeidsregionen på aksen Namsos-Ytre Namdal, sier KrF-veteranen Johannes Sandstad.