Vil ha mer Namdalsting

Flere politikere etterlyste mer tid til debatt og mer tid til å bli kjent på tvers av kommunegrensene.

VIL HA FLERE OG LENGRE MØTER: Steinar Sæternes (stående) fra Grong vil Namdal regionråd skal bruke kunnskapen som sitter i Namdalstinget mye mer aktivt. 

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: – I denne forsamlinga vi kaller Namdalstinget sitter det rundt 100 personer med stort samfunnsengasjement og ikke minst samfunnskunnskap. Jeg mener vi bør ha bedre tid når vi først tar inviterer alle formannskapene i Namdal slik at vi får gjennomført skikkelige diskusjoner. Jeg mener også å huske at en av grunnene til opprettelsen av Nandalstinget var å bli kjent med politikere i andre kommuner slik at vi kan lære av hverandre, sier Steinar Sæternes som representerer SV i Grong.