Rammeplan for vindkraft skaper store reaksjoner

– Har ikke mer land å gi bort

– Både sommerbeite- og vinterbeiteområdene våre vil bli helt ødelagt av dette hvis planen går gjennom. Det går bare ikke. Er planen å radere oss helt ut? spør Lars Toven, leder i Vestre Namdal Reinbeitedistrikt.

Uaktuelt: Lars Toven, leder i Vestre Namdal Reinbeitedistrikt sier det er uaktuelt at rammeplanen til NVE går gjennom slik den foreligger i dag. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Da NVE mandag la fram sitt forslag til rammeplan for vindkraft på land, skapte det en bølge av motstand, spesielt i Trøndelag. Både Naturvernforbundet og turistforeninga sa klart ifra om at dette var en plan de ikke kommer til å gå med på.