Fylkespolitikerne vedtar bompengesatsene ved Steinkjer

Hundrelapp for Steinkjer-tur

Når nyvegen fra Sprova til Steinkjer står ferdig før jul, vil en tur til Steinkjer og tilbake igjen koste 100 kroner og 80 øre for å passere bomstasjonene ved Sprova og Dyrstad på Fv 17 – hvis du har bombrikke. Uten brikke vil det koste 126 kroner.

DYR TUR: En svipptur til og fra Steinkjer på Fv 17 vil koste en hundrelapp når bompengeinnkrevinga starter i desember. Uten bombrikke vil det koste 124 kroner. Bompengeinnkrevinga er beregnet å vare i 15 år.   Foto: FOTO: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fylkeskommunenes hovedutvalg for veg skal torsdag vedta bompengesatsene for vegprosjektet Dyrstad-Sprova-Malm på Fv 17 og Fv 720.