Togbane på et sidespor

«Det er positivt at Bane Nor nå har startet en prosess for å få banen nedlagt.»

NAMDALSAVISA

Debatten rundt en endelig nedlegging av Namsosbanen har blusset opp igjen, etter at kommunestyrene i Namsos, Overhalla og Grong har måttet ta stilling til en høringsuttalelse fra Bane Nor, der de ønsker å starte prosessen med nedlegging. Bakgrunnen er at Bane Nor mener strekninga er i svært dårlig forfatning, og at det er uaktuelt å ta den i bruk igjen. Det er lenge siden vi på denne plass skrev at siste tog var gått for Namsosbanen. Det er positivt at Bane Nor nå har startet en prosess for å få banen nedlagt, slik at arealet kan tas i bruk på annen måte.

Forslaget som skaper debatt er om det nå skal gjøres en konsekvensutredning før banen foreslås nedlagt. Men det er vanskelig å se hvordan en slik utredning kan endre på de faktiske forhold: Det vil bli svært kostbart å oppgradere banen til å kunne håndtere transport av for eksempel mineraler eller gruveavfall fra en utvinning i Indre Namdal.

Selv om det skulle bli noe av mineralutvinning i Indre Namdal, sier Namsskogan-ordfører Stian Brekkvassmo helt korrekt at det da er opp til aktørene å velge hvilken transportmåte de bruker. Da framstår både transport med den eksisterende jernbanen nordover til Mosjøen, eller en fraktetunnel til Kongsmoen som et mer naturlige alternativ enn å skulle frakte mineraler og avfall på Namsosbanen.

Det å bruke hundrevis av millioner på å ruste opp en banestrekning, som sannsynligvis likevel vil bli valgt bort til fordel for rimeligere og bedre alternativer, framstår som utopisk og bortkastet bruk av fellesskapets midler.

Om det i det hele tatt er ønskelig med mineralutvinning og transport langs Namsosbanen er en annen sak, men verdien av det vil være forholdsvis liten i form av arbeidsplasser og ringvirkninger, samtidig som det vil ha store miljømessige konsekvenser.

Samtidig med debatten om Namsosbanen, satt transportnæringa selv samlet på Stjørdal og diskuterte framtidas transportløsninger. I lys av alt som skjer på denne fronten, framstår det ikke særlig framtidsrettet å gjenopprette en banestrekning som både er utdatert og ikke dekker behovet næringa har.