Det kommer skilt om smalere veg

Fv 767 forbi Hovikberga vil få nye fareskilt som vil fortelle bilister om både smal veg og farlige svinger.

SKILTING: Vegen i Hovikberga vil snart få nye skilt som opplyser om smal veg og farlige svinger. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det går fram av svaret som Kjersti Jensen (Ap) fikk i hovedutvalget for veg etter at hun hadde stilt spørsmål om hva fylkeskommunen vil gjøre med de trafikkfarlige forholdene på vegstrekninga på Otterøya.