Har prosjekt for fangstbasert akvakultur i kampen for nok råstoff

Fylket gir millionstøtte

Fylkeskommunen støtter Rørvik Fisk med 1,275 millioner kroner til prosjektet med fangstbasert akvakultur. Det kan bli viktig for råstofftilgangen til bedriften.

Fangstbasert akvakultur: Prosjektet kan være en mulig løsning for tilgangen av torsk og råstoff til Rørvik Fisk. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Det var Arbeiderpartiet som fremmet forslaget og fikk full støtte i hovedutvalg for næring onsdag kveld. Fylkesrådmannen hadde innstilt på å støtte bedriften med 500.000 kroner, men politikerne innvilget altså hele søknaden. Prosjektet – som skal gå over to og et halvt år – har en kostnadsramme på 2,5 millioner kroner.