Har størst forskningsvekst i Norge

Fornøyd: Reid Hole, prorektor for forskning og utvikling.   Foto: Svein-Arnt Eriksen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nord universitet har en vekst på 38 prosent i antall publiserte publikasjonspoeng fra 2017 til 2018. Dette er tall ingen andre i sektoren kan måle seg med.

Nærmest kommer Molde og OsloMet med en vekst på henholdsvis 16 og 12 prosent, ifølge khrono.no – som også slår fast at norske forskere i 2018 publiserte mer enn noen gang tidligere.

En strålende fornøyd Reid Hole, prorektor for forskning og utvikling, peker i artikkelen på de tre viktigste grunnene til den gode veksten.

— For det første hadde vi en dobling i produksjonen av ph.d.-kandidater fra 2017 til 2018, og dette gir mer publisering.

— For det andre mener vi at vi nå begynner å se resultatet av det kompetanseløftet vi har jobbet hardt med.

— Det tredje elementet jeg vil trekke fram er at vi tror at organisasjonen nå begynner å sette seg etter fusjonene. Dermed begynner folk å få tid og mulighet til å allokere tid til vitenskapelig arbeid og også publisering.

Det ble for øvrig avlagt 30 doktorgrader ved Nord universitet i 2018. Dette er ei dobling fra året før, mens antallet i 2016 var åtte.