Vil sikre naturperla for allmennheten

Kjøper fyrstasjonen

Flertallet i Vikna kommunestyre er innstilt på å betale inntil fire millioner kroner for at kommunen skal sikre seg den nedlagte fyrstasjonen i Nærøysundet. Nå forhandles det med Forsvarsbygg om et kjøp.

KJØPER: Vikna kommune er i forhandlinger med Forsvarsbygg om kjøp av den nedlagte Nærøysund fyrstasjon. Politikerne ønsker å sikre eiendommen og være med på å legge forholdene til rette for allmennhetens bruk av området vest for Rørvik. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Da saken ble presentert for formannskap og kommunestyre i mars, hadde rådmannen innstilt på å takke nei til tilbudet om kjøp av eiendommen med tilhørende bygninger.