Fylkesmannen avviste klagene

Reguleringsplanen for det omstridte steinbruddet på Hagan er nå endelig vedtatt etter fylkesmannen valgte ikke å sette Nærøy kommunes avgjørelse til side.

LETTET: Jørn Otto Røed er lettet over at Fylkesmannen har avvist klagene.   Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Planprogram for steinbruddet i Hagan ble vedtatt av Nærøy kommunestyre 10. mars i 2016. Planen ble vedtatt sendt på høring 16. februar 2017 av Utvalg for drift og utvikling.