Vedtok navneendring på generalforsamling

I dialog om fusjonering

Bare dager etter at de endret navn til å omfavne hele Namdalen er næringsforeninga i fusjonssamtaler.

DET NYE STYRET: Ett nytt styremedlem ble valgt inn i Namdal næringsforening under ukas generalforsamling. Her er styret omkranset av daglig leder Amund Lein (til venstre) og Jørn Opdahl, daglig leder i Namdal næringsforening arrangement AS (til høyre). Fra venstre: Hege B. Skillingstad, Kjell Erik Strøm, Hanna Blengsli Kværnø, Jostein Røsnes (ny), Knut Rasmussen, Alexander Lindseth og Egil Hestvik.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Under onsdagens generalforsamling i daværende Namsos næringsforening ble navneendringa vedtatt.