Vegdirektoratet med avklaring i bompenge-spørsmål

Slipper å betale i bommen

Innbyggerne i Almli i Namdalseid kan puste lettet ut. De slipper å betale for intern kjøring i kommunen ved bompassering på Fv. 17 i Sprova.

Blir fritatt betaling: Når ny Fv. 17 er klar blir det satt opp bom på Aunmyra i Sprova. Camilla Fellmann Kristiansen, som er bosatt i Almli i Namdalseid kommune, fryktet hun måtte betale bompenger ved internkjøring i kommunen–for en veg hun ikke kjører. Vegdirektoratets presisering av fritakskriteriet bekrefter at hun blir fritatt.  Foto: Marius Langfjord, Trønder-Avisa

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: 30. april 2015 vedtok fylkestinget i Nord-Trøndelag at interntrafikk i Namdalseid ikke belastes for bompenger i bomsnitt Sprova». Tidligere denne uka uttalte Knut Sundet, prosjektansvarlig for Fv. 17-prosjektet i Trøndelag fylkeskommune at definisjonen av interntrafikk er «trafikk innenfor bommene». Nå har Vegdirektoratet kommet på banen med en definisjonsavklaring.