– Det skal koste utbyggerne dyrt å komme hit

Motstanderne mot vindkraftutbygginga på Sørmarkfjellet i Flatanger og Osen ruster til døgnkontinuerlig kamp mot anleggsmaskinene.

Sørmarkfjellet vindpark sett fra Kleivvika nordvest for Jøssund mot nordvest. Det er her benyttet vindturbiner med navhøyde på 64 meter og rotordiameter på 71 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss er 100 meter. Avstand til nærmeste vindturbin er 2,0 km. Planlagt kaianlegg er vist ved fjorden til venstre i bildet. Atkomstveg fra kai og opp gjennom Hestdalen er vist til venstre i bildet. FOTO OG VISUALISERING: SWECO 

NAMDALSAVISA

Det bekrefter vindkraftmotstander Torbjørn Lindseth, som er i full gang med å sette opp turnuslister blant de som allerede har meldt seg klar til å aksjonere.