Lover å aksjonere mot vindkraftverket i Sørmarkfjellet

Aksjonister står klarte for å hindre anleggsmaskinene som skal arbeide med vindmølleutbyggingen på Sørmarkfjellet i Flatanger.

Kritisk: Torbjørn Lindseth stilte en rekke kritiske spørsmål til Trønderenergi rundt flere ting med utbygginga. 

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Fredag ble det gitt klarsignal for byggestart av det nye vindmøllefeltet på Sørmarkfjellet i Flatanger. Derfor har aksjonister gitt signal om at de står klare til å stanse anleggsmaskinene som skal strømme til området.

– Vi vil hindre at Sørmarkfjellet blir rasert, sier vindkraftmotstander Torbjørn Lindseth til Flatangernytt.

Det var Flatangernytt.no som først omtalte saken.

Lindseth sier til avisa at de har bred støtte, og står klare til å rykke ut for å hindre byggestart.

Det var fredag kveld den endelige godkjennelsen av detaljplana for miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) i Sørmarkfjellet og for nettilknytninga fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) dukket opp.

 Det betyr at TrønderEnergi Vind AS kan starte utbyggingen så raskt vilkårene i godkjennelsen er oppfylt.

Flatangernytt skriver at det er at krav om at det «for å få verifisert om det er hubro i planområdet skal de omtalte, i detaljplanen/MTA, rutinemessige vårundersøkelsene også omfatte lytting etter hubro i den vestlige delen av planområdet, slik at det kan gjøres tilpasninger i anleggstiden dersom hubro påvises».

Klagefristen for det godkjente MTA-vedtaket er tre uker.

– Jeg forventer at TrønderEnergi ikke starter bygging før klagefristen er gått ut, sier Torbjørn Lindseth til Flatangernytt.

Sørmarkfjellet vindkraftverk er planlagt at detskal bestå av 31 vindturbiner. Turbinene her en  totalhøyde på 145,5 meter, og kraftverket skal produsere ca 440 GWh årlig.