Varsler vindkraftaksjon på Sørmarkfjellet mandag

– Motstanden øker time for time

Aksjonsleder Torbjørn Lindseth er forberedt på at opprøret mot utbygginga på Sørmarkfjellet kan bli langvarig.

JØSSUND: Sørmarkfjellet vindpark sett fra Kleivvika nordvest for Jøssund mot nordvest. Det er her benyttet vindturbiner med navhøyde på 64 meter og rotordiameter på 71 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss er 100 meter. Avstand til nærmeste vindturbin er 2,0 km. Planlagt kaianlegg er vist ved fjorden til venstre i bildet. Atkomstveg fra kai og opp gjennom Hestdalen er vist til venstre i bildet.   Foto: FOTO OG VISUALISERING: SWECO

NAMDALSAVISA

FLATANGER: – Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å holde anleggsarbeiderne unna området. Vi er forberedt på at det kan bli en langvarig aksjon, hvis vi får med nok folk, sier Lindseth til NA.