Vil skrinlegge alle gitte konsesjoner

Gruppeleder Tommy Reinås i Miljøpartiet De Grønne (MDG) forventer at konsesjonene gitt til utbygging av Innvordfjellet og Sørmarkfjellet trekkes tilbake.

Støtter aksjonistene: Tommy Reinås, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne. 

NAMDALSAVISA

FLATANGER: – På Innvordfjellet og Sørmarkfjellet er det gitt konsesjon til svært omstridte og naturskadelige vindkraftverk. Siden disse områdene ligger utenfor rammeplanen, forventer MDG at konsesjonene trekkes tilbake, mener Reinås.

Han støtter aksjonistene som nå står klare til å stoppe anleggsmaskinene som skal arbeide med vindmølleutbygginga på Sørmarkfjellet i Flatanger.

– Man kan ikke starte bygginga innen klagefristen for det godkjente MTA-vedtaket som er på tre uker, sier han.Varsler vindkraftaksjon på Sørmarkfjellet mandag

– Motstanden øker time for time

Aksjonsleder Torbjørn Lindseth er forberedt på at opprøret mot utbygginga på Sørmarkfjellet kan bli langvarig.

 

Reinås viser til at den endelige anleggskonsesjonen for Sørmarkfjellet kom fredag kveld.

– Naturvernforbundet  har påpekt ved flere anledninger og senest i vår uttalelse til MTA 17. februar at man ikke kan legge en veg gjennom et område med rødlista arter (Gullprikklav) bare fordi det er kvikkleire andre steder. Man har ikke endret traseen og har da gitt klarsignal for å bryte naturmangfoldloven, mener han.

Reinås fortsetter:

– Det er ingen prekær situasjon i forhold til strømforsyninga i Norge som tilsier at man kan hoppe bukk over en rekke lover for å få bygget vindkraftanlegg i sårbar fjellnatur.

I konflikt

MDG-toppen mener vedtaket om byggestart i Sørmarkfjellet kommer i konflikt med forvaltningsmålet i Naturmangfoldloven – ved å gi tillatelse til utbygging i et område som ikke er utredet i forhold til sårbare arter.

– Det kan ikke utelukkes at hubro hekker i området og det har ikke blitt utført tilstrekkelige undersøkelser for å kartlegge biologisk mangfold i området, sier han.

– Hvordan kan NVE si at det skal taes hensyn til hubro i  området når denne arten ikke er kartlagt?  Kunnskapsgrunnlaget i Naturmangfoldloven er derfor ikke oppfylt fra NVE i denne saken.

Frykter rasering

MDG krevet at man nå skrinlegger alle gitte konsesjoner, som ligger utenfor det området som NVE og Miljødirektoratet har definert som aktuelle til vindkraftindustri.

– Vi frykter at store deler av Trøndelagskysten vår kan bli ødelagt av vindkraft. Vi forventer at ny kunnskap også fører til at flere av de gitte konsesjonene trekkes, slik som Sørmarkfjellet og Innvordfjellet. Dette har lite eller ingenting med det grønne skiftet å gjøre, dette er grønnvasking av gammeldags poltikk som raserer vår naturarv, og ikke bevarer og opprettholder vår naturarv, sier Tommy Reinås