Anbefaler ny eierstruktur for Museet Midt

Det interkommunale selskapet Museet Midt bør omdannes til et ideelt aksjeselskap etter 2020.

Tilrår: Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen anbefaler mindretallets innstilling. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Og det nye selskapet må fordele sitsen til majoritetseierne i henhold til tilskuddsbyrden. En mulig eiersituasjon vil da kunne se ut som følgende: Trøndelag fylkeskommune 24,5 prosent, Nærøysund og Namsos 12,2 prosent hver, Lierne, Overhalla, Grong og Namsskogan pluss Stiftelsen Spillum dampsag og høvleri, og Namdal museumslag med 8,5 prosent hver. Representantskapet avgjør saken 29. april.