Fylkesutvalget støtter banenedlegging

Fylkesutvalget i Trøndelag ser ikke noe behov for en konsekvensutredning omkring Namsosbanen før banen eventuelt legges ned.

NEDLEGGING: I 2001 ble det fortsatt drevet jevnlig vedlikehold av banen, selv om ordinær godstrafikk var stanset tre år tidligere. Bildet er tatt i en tunnelåpning på strekningen Skage-Kvatningen. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Fylkesutvalget tar til etterretning at Bane Nor ønsker å legge ned Namsosbanen.