Høyt utdannet arbeidskraft blir stadig viktigere i næringslivet

Næringslivet i Namdalen har et stadig større behov for høyt utdannede folk. Men å finne kvalifisert arbeidskraft er ikke alltid like enkelt.

Trenger kompetanse: Behovet for folk med høyere utdanning er økende i Trøndelag, også hos Arcon Prosjekt i Namsos. Her er sivilingeniør Magne Lysberg og daglig leder Jørgen Wien hos Arcon Prosjekt sammen med fungerende regionleder i NHO, Anna Ceselie Brustad Moe. Det er snart søknadsfrist for høyere utdanning, og ønsket er at flere skal se muligheten for å komme til Namdalen for å jobbe etter endt utdanning.   Foto: Bjørn Tore Ness

Her er det flere arbeidsplasser som trenger kompetanse, og behovet i hele fylket er økende.

Anne Ceselie Brustad Moe
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Behovet for arbeidskraft med høyere utdannelse blir stadig høyere i trøndersk næringsliv, også i Namdalen. Men det kan være krevende å tiltrekke seg den rette kompetansen.