Her planlegger Biltema sitt nye bygg

Biltema foretar grunnundersøkelser med tanke på å sette opp nybygg på Spillum.

Sjekker grunnen: På denne tomta skal grunnforholdene undersøkes med tanke på nybygg for Biltema. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Dette bekreftes av daglig leder Erik Heiberg i Biltema Real Estate Norway AS som er etableringsansvarlig.