Naboene til Ytre Vikna vindkraftverk forstår ikke den store motstanden: – Vi har bare positive erfaringer

På Sørmarkfjellet i Flatanger har det dannet seg en folkeaksjon mot den planlagte vindmølleparken, mens på Ytre Vikna er erfaringene gode snart sju år etter vindmøllene reiste seg.

POSITIVT: Johan Thomas Dahle og Espen Lauritzen er ikke i tvil om at utbygging av Ytre Namdal vindmøllepark har vært positivt.   Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

AUSTAFJORD: Mandag skrev NA om lokale demonstranter og naturvernere som er på plass på Sørmarkfjellet i Flatanger – forberedte på en lang kamp mot vindkraftutbyggerne.