Over 200 rådyr felt i Leka i fjor

NAMDALSAVISA

LEKA: Fellingsstatistikken for 2018 viser at det ble skutt 217 rådyr på Leka og Austra. På selve Leka var det tildelt 300 dyr, og totalt ble det felt 195 rådyr med bukk, kje og geit. 115 av disse var kje, ifølge statistikken.