Vil øke antall skoledager for småskolebarn i Nærøy

Småskolebarn i Nærøy kan fra høsten få en økning fra fire til fem skoledager i uka. Vikna har hatt femdagers uke lenge.

Forslag: – Skoleledere og ansatte i Nærøy-skolen registrerer at skoledagene er svært lange for de minste, og at dette ikke bidrar til å øke barnas motivasjon og læringsutbytte, påpeker Kirsti Fjær.  Foto: Sturla Nordbøe

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Oppvekst- og kultursjef Kirsti Fjær tilrår at utvalg for oppvekst og kultur slutter seg til omorganiseringa i sitt møte førstkommende torsdag. Kommunestyret skal fatte endelig beslutning 9. mai.