Etter omorganiseringa går det bedre for barnevernet

I 2016 startet Barnevernet i Indre Namdal en prosess med omorganisering. Det har gitt svært positive effekter.

HØYNET KVALITETEN MANGE TRINN: Etter ei omorganisering som blant annet betydde styrking av ledelsen og flere ansatte, har barnevernstjenesten nå færre avvik i Fylkesmannen sine tilbakemeldinger. Fra venstre: kommunalsjef Ola Agle, administratid leder i barnevernet i Indre Namdal Trine Gartland og rådmann Svein Helland. 

Vi har ikke ventetid på behandling hos barnevernet i Indre Namdal.

Trine Gartland
NAMDALSAVISA

GRONG: – Det er lite vi gjør som måles så grundig som innen barnevernet. Blant annet kikker Fylkesmannen oss tett i kortene, forteller rådmann Svein Helland i Grong.