360 skipsanløp og 321 hurtigbåtanløp i 2018

Rekordår for havna i Namsos

Godsmengden over Namsos havn økte med drøyt ti prosent og inntektene med over 20 prosent i 2018.

STORE VOLUM: Lossing av tømmer og utskiping av ferdig trelast utgjør betydelig volum årlig. På grunn av bunnforholdene ved kaia til Moelven Van Severen har tømmer- og trelasttrafikken over Kiskaia økt betydelig.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Fjoråret ble svært bra med vekst både i tonnasje og inntekter, sier havneinspektør Kjell Morten Hågensen i Trondheim havn IKS.