Nærøy satset på tettere oppfølging av demente allerede i 1989

– Har blitt et stort og viktig tilbud

I Nærøy kommune var de tidlig ut med å etablere demensavdeling – noe de ser stor betydning av 30 år etter.

30 ÅR: Anne Grete Thy, Torgunn Angelsen, Marit Finnestrand og Randi Brækkan kunne feire 30-års jubileet til demensavdelinga denne uka.   Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Høsten 1988 så de ansatte på den daværende sykeheimen på Kolvereid at det å ha flere ulike pasientgrupper samlet skapte støy og uro som var belastende for alle.