Går for hall på skoletomta

Formannskapet har konkludert med at skoletomta er den beste plasseringa av ny idrettshall på Rørvik.

VEDTATT: Onsdag konkluderte formannskapet i Vikna at skoletomta er det beste alternativet for plassering av ny hall. Amund Hellesø forteller at nærhet har vært et viktig punkt.   Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Endelige kostnader og tomtealternativ for ny idrettshall på Rørvik ble lagt fram for formannskapet onsdag.

– Forrige gang vi behandlet saken følte vi at vi hadde for lite beslutningsgrunnlag for å si om skoletomta er det optimale valget, sier ordfører Amund Hellesø etter møtet.

– Derfor fikk vi framlagt prosjektet for å høre hva som må gjøres på tomta, og hvordan hallen kan plasseres.

Viktig med nærhet

Det som videre ble diskusjonen var hva som oppnås ved å legge hallen på skoletomta i motsetning til et annet sted.

– Det som kom fram var viktigheta av at en sånn type møteplass er i nærheten av sentrum. Vi har ikke andre sentrumsnære tomter der vi kan sette hallen, uten at vi måtte brukt vesentlig mye mer penger på tomt, sier Hellesø, som legger til at det også er et miljøperpektiv å ta hensyn til.

– Hadde vi lagt hallen i ytterkant av sentrum, for eksempel nordafor skolene, hadde det generert mye mer trafikk, og det prøver vi å unngå når vi planlegger sånne ting.

Han legger til at det i området rundt skoletomta er god infrastruktur, og at det skal opparbeides parkeringsplasser som kan kombineres med sentrumsparkering.

– Vi hadde en god runde rundt bordet, og videre konkluderte vi med at skoletomta er det beste alternativet.

Frps representant Harald Holand stemte imot forslaget som ble vedtatt med seks mot en stemmer. Dermed ble formannskapets innstillinga til kommunestyret å velge skoletomta som plassering.

BESTE ALTERNATIVET: Blir det så kommunestyret vedtar innstillinga til formannskapet blir det bygd ny hall på skoletomta. 

110 millioner kroner

Planen er å bygge en treflaters idrettshall med tilhørende tribuner, trimrom, kjøkken, sosiale rom, lager og garderober. Det forutsettes at hallen blir en flerbrukshall, der både messer, konserter og større tilstelninger kan gjennomføres, og den økonomiske rammen for prosjektet er satt til 110 millioner kroner.

I forslaget til vedtak understreker rådmannen at den økonomiske rammen for prosjektet må ligge fast som øvre grense, og i følge finansieringsplanen vil kommunens andel være på rundt 60 millioner kroner.

Videre skal saken behandles av kommunestyret, og Hellesø påpeker at det ikke er tatt noe valg om selve plasseringa på tomta.

– Vi har to alternativer til plassering, men det kommer vi tilbake til senere, sier Hellesø.

– Nå jobbes det videre med prosjektet, og vi skal se på hva vi klarer å få til for de millionene som er avsatt.


Kostnader for idrettshallen legges fram i møtet

Endelige kostnader og tomtealternativ for ny idrettshall på Rørvik blir lagt fram for formannskapet onsdag.

 

Næringslivet depper ikke over å miste skoletomta

Lokalt næringsliv har ingen motforestillinger mot at ny idrettshall i Rørvik blir plassert på skoletomta.

 

Ny flerbrukshall vil velte planene til private aktører på skoletomta

Ny idrettshall bør plasseres på skoletomta i Rørvik sentrum. Dermed må Talgø Invest, Skeidar, Idehus Namdal og Norbolig finne seg annen tomt.