Namdalske melkeprodusenter med Tine-heder

Har levert elitemelk i 25 år

Geir Tore Juul og Bjørg Nygård fra Abelvær og Leif Rune Jensen og Elisabeth Møller fra Leka har fått hedersbemerkelsen Mjølkespannet.

DYKTIGE MELKEBØNDER: Geir Tore Juul og Bjørg Nygård fra Abelvær har levert elitemelk i sammenhengende 25 år, og fikk dermed hedersmerket Mjølkespannet for innsatsen.  Foto: Tine

NAMDALSAVISA

LILLESTRØM: Utdelinga fant sted under en høytidelig markering på Lillestrøm onsdag kveld i forkant av Tines årsmøte.