Overhalla må slite med slitt bru

LEDER

DÅRLIG FORFATNING: I 2017 ble det anslått å koste anslagsvis seks millioner kroner å reparere Ranem bru i Overhalla.   Foto: BJØRN TORE NESS

Brua framstår som slitt og lite egnet

NAMDALSAVISA

Ranem bru var prektig og tidsriktig da den ble åpnet i 1958. Den kom som et nytt landemerke over mektige Namsen, som deler Overhalla kommune i to. For Ranem bru har tidsuret for lengst gått på overtid. Brua framstår som slitt og lite egnet for de samferdselsmessige endringene som har skjedd på 61 år.

– Det er ikke god økonomi i å flikke på ei bru som har gått ut på dato i forhold til trafikksikkerhet og næringslivets behov for effektiv framkommelighet, sa kommunestyrerepresentant Johan Tetlien Sellæg (Sp) til NA for seks år siden. Den gangen ønsket politikerne å få utredet mulighetene for å få bygd ei ny bru.

Ny bru har ikke kommet, men forfallet har fortsatt. Dette er noe som opptar alle overhallingene og næringslivsaktører som er nødt til å benytte seg av brua daglig, og slik har det snart vært i flere tiår.

Fylkespolitiker Kjersti Jensen (Ap) fra Overhalla ba med rette om å få en avklaring fra Trøndelag fylkeskommune om hvordan fylkesrådsmann vil organisere arbeidet med ny bru over Namsen på fylkesveg 439. Svaret var nedslående. De vil ikke organisere arbeid med ei bru som ikke er prioritert.

TRANGT OM SALIGHETA: En syklist må stoppe opp for å komme seg inn på det smale fortauet. Når vogntoget passerer er det bare centimeter mellom ham og kjøretøyet på den ene sida.  Foto: Stein Nervik

 

Fylkesrådmann innser at brua er i dårlig stand, men slår fast at Ranem bru ikke er dårlig nok. Med noen små tiltak anslår de at brua kan stå i opp til 30 år til. Trøndelag er et stort fylke, og ut fra det fylkesrådmann mener, må det stå verre til en rekke steder i fylket.

I nye Trøndelag vil det tvinge seg fram en rekke store samferdselsprosjekt i årene som kommer. Ett av de største blir å få lande og få realisert «Lakseveg Nord», som er av avgjørende betydning for store deler av næringslivet i Ytre Namdal.

Ei ny Ranem bru vil måtte tvinge seg fram, men spørsmålet blir når? Det lover ikke godt når det knapt nok finnes midler til ytterligere vedlikehold. Overhallingene må nok smøre seg med enda mer tålmodighet, men ikke gi opp. Som Jensen selv sier det, så har overhallingene en jobb å gjøre både opp mot fylkets administrasjon og fylkespolitikere.