Tilskudd til hytte på fjellet

NAMDALSAVISA

FLATANGER: I sitt siste møte behandlet formannskapet to saker som handlet om å gi kommunal støtte til ulike formål. Det ble vedtatt å gi 15.000 kroner i tilskudd til Utvorda og Sitter grendelag til gjennomføring av et forprosjekt for bygging av ei utkikkshytte/dagsturhytte på Utvordfjellet.