Trollfjell Geopark godkjent av UNESCO

Trollfjell Geopark, der både Bindal og Leka er med, får nå UNESCO-status i selskap med 150 andre geoparker verden over.

ENDELIG: Etter seks år er endelig Trollfjell Geopark – der Leka og Bindal er med – innlemmet i UNESCOS geoparker. 

NAMDALSAVISA

Trollfjell Geopark startet som et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka i 2013. Etter seks års arbeid har det lyktes kommunene å få innpass på UNESCO-listen, noe som betyr mye større oppmerksomhet rundt parken.