Mangler Tittel

PÅSKETUR: Bangsundinger på Hemna i påska 1946. Første rekke fra venstre: Asbjørn Almvik, Torgeir Sten, Arild Raaen, Ivar Haugum, Gunnhild Dahl, Bjarne Heggdahl, Birger Bangsund og Knut Langøren. Andre rekke fra venstre: Reidar Aasen, Marit Rønning, Kari Dahl, Vera Selnes (?), Elsa Rundtom, Andreas Grav (?).Tredje rekke fra venstre: Ole Jørgen Saur, Martin Kålen, Guttorm Mathisen og Gudmund Langøren. Bildet er utlånt fra Christian Lindseths arkiv.  Foto: Privat

TIL OSLO MED HESTENE: Her er et bilde som vi har fått tilsendt av Bente Riibe, med følgende informasjon: «Olaf og Asbjørn Alte er på veg fra Bangsund til Oslo – nærmere bestemt Tryvasshøgda i 1951 – der de skulle arbeide med tømmerkjøring. De tok tog fra Namsos og overnattet sammen med hestene Svarte og Raua i ei hestevogn på turen nedover. På bildet ses Olaf bakerst og Asbjørn fremst – tre dager etter hans konfirmasjon på veg til sitt første arbeid. På bildet ses Bognbrua i bakgrunnen».  Foto: privat

NAMSOS CUP: Her et glimt fra Namsos Cup i fotball for snart 40 år siden; i juni 1979. På bildet ser vi spillerne på Snippen jenter 17 år. Foran fra venstre Anne Bruun Olsen, Lill Benthe Ovesen og Kari Gundersen. Bak fra venstre: Anne Kalvik, Anne Grete Strøm, Mette Solum og Ragnhild Grande. Bildet er fra NA-arkivet.  Foto: NA arkiv

NAMDALSAVISA