Må til Stjørdal for å ta førerkort på MC

Foreløpig kuttliste klar

Namsos trafikkstasjon får beholde førerprøver for personbil, lette kjøretøy og teoriprøver. Kontrollhallen, utekontroller og førerprøve på MC legges ned innen utgangen av 2024.

Namsos trafikkstasjon: Namsos skal ikke lenger ha kontrollhaller eller drive utekontroller, og i det ligger det også en hentydning om at Statens vegvesen i Namsos er blant dem som skal over i nye lokaler. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det kommer fram av en rapport fra Statens vegvesen om tjenestestruktur datert 11. april i år. Hvor det er listet opp hvilke funksjoner trafikkstasjonene i Trøndelag skal ha fra 1. januar 2025.