Nye foretak i Namdalen

VIKNABINGEN: Jørund Johansen har stiftet et selskap med formål om produksjon av utstyr rettet mot landbruket og gründervirksomhet knyttet opp mot dette. 

NAMDALSAVISA

Economytransport AS