Nye foretak i Namdalen

VIKNABINGEN: Jørund Johansen har stiftet et selskap med formål om produksjon av utstyr rettet mot landbruket og gründervirksomhet knyttet opp mot dette.  Foto: Bastian Øien Alstad

NAMDALSAVISA

Economytransport AS