Travelt jubileumsår for koret Cygnus

For ti år siden ble blandakoret Cygnus stiftet av restene av Otterøy songlag. Nå ser de fram mot et travelt jubileumsår.

Jubileum: Blandakoret Cygnus ser fram mot et innholdsrikt jubileumsår. 

Vi har ingen opptakskrav utenom sangglede og ønsket om å være en del av et godt fellesskap

Thoralf Antonsen
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Sangkoret Cygnus er et blandakor med mer enn 30 sangglade medlemmer, som i ti år har spredd sangglede til folk i Namdalen.