Ber aksjonistene tenke seg om

– På grunn av ulovlig aksjonsvirksomhet må vi dessverre ha god koordinering med politiet i det videre arbeidet.

RISIKO: – Vi vil oppfordre aksjonistene til å tenke seg om hvordan de velger å markere motstand mot lovlig fattede vedtak. Det er risiko forbundet med å trenge seg inn i slike anleggsområder, sier kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem. Her står aksjonsleder Torbjørn Lindseth sammen med politibetjent Torgeir Bakkland. 

Vi håper fortsatt at situasjonen skal kunne løse seg uten reaksjoner fra vår side.

Politistasjonssjef i Namsos, Svenn Ingar Viken
NAMDALSAVISA

FLATANGER: Det sier kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem, om den videre framdriften med vindparken på Sørmarkfjellet.