– Laser er et humant alternativ til skadefelling

– Det er meningsløst at kommuner tillater dreping av fugler i fredningstida, når det finnes andre metoder som skremmer bort fuglene uten å skade dem.

Alternativ: Laser skal være et humant alternativ til felling av både skarv og grågås, hevder foreninga. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Dette skriver foreninga Dyrenes Rett i et brev til en rekke kystkommuner.