Får 3,7 mill. til vern av kulturminner – i Namdalen deles det ut penger til båtbygging og seterstue

FÅR STØTTE: Hilde Kveli søkte om 100.000 kroner til seterstue i Rømmervasseteren. 

NAMDALSAVISA

HØYLANDET/LIERNE: Årets første tildelinger fra Kulturminnefondet til private eiere av verneverdige kulturminner er gjennomført. I første kvartal ble det behandlet 488 søknader. 283 av dem har fått støtte. Totalt får 28 eiere i Trøndelag over 3,7 millioner kroner i støtte.