Godset på Hammarsøy

Gunnar Hojem har i flere år gjort seg bemerket som en lokalhistoriker med stor muntlig fortellerevne. Gjennom flere byvandringer og båtturer har deltakerne fått et godt innblikk i vår lokalhistorie.

NY BOK: Hammarsøya i Vemundvik ble i sin tid betegnet som et gods. Gunnar Hojem har i boka om Hammarsøygodset tatt for seg utviklinga som har funnet sted, både på «godset» og langs fjordene i denne delen av kommunen.   Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

Anmeldelse:
Gunnar Hojem
«Hammarsøygodset i Vemundvik»