Hold ut, det blir ny asfalt i juni

Alle som kjører Fv 17 mellom Kongsmoen og Foldereid kan glede seg over at nytt toppdekke etter all sannsynlighet vil være på plass i juni.

MÅTTE BORT: Som kompensasjon for at asfalten som ble lagt i 2014 ble fortere slitt enn normalt, la Vegdekke i 2017 et annet type toppdekke. Dette fungerte dårlig og dekket ble frest bort i fjor. Som en del av et noe komplisert reklamasjonsoppgjør skal Vegdekke i sommer legge ny asfalt. 

NAMDALSAVISA

KONGSMOEN: Vegen mellom Kongsmoen og Foldereid kom litt uheldig ut etter at det ble gjort et forsøk med en annen type dekke som reklamasjon etter at den forholdsvis nylagte asfalten på strekninga ble for fort slitt.