«Det er for seint å gå i fakkeltog for sykehuset når den tid kommer»

«Det er for seint å gå i fakkeltog for sykehuset når den tid kommer»

NAMDALSAVISA

Forslaget om å legge ned Campus Namsos og flytte fagmiljøene i helse til Levanger og Bodø er et svært dramatisk slag mot hele samfunnsutviklinga i Namdalen – og kan sette sykehuset Namsos i fare.

Forslaget fra konstituert rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet skal behandles av styret i slutten av juni. Skal det skje vesentlige endringer må statsråden for høyere utdanning, nytiltrådte Iselin Nybø (V) på banen. Det bør hun. Det blir for lettvint å skyve styret i Nord universitet foran seg i saker som vil ha avgjørende betydning for både samfunnsstrukturen og hva vi ønsker å oppnå med høyere utdanning i Norge.

Rektor ved Nord universitet skriver at hensikten er å oppnå et enda sterkere Nord universitet. Men et universitet er ikke til for sin egen del. Poenget med et universitet er å bidra til samfunnsutvikling, kunnskap, forskning og skape framtidas arbeidstakere – for dem som tar utdanning der og samfunnet rundt. Det Nord universitet nå gjør er å løsrive seg fra dem de er til for, stikk i strid med som var intensjonen og formålet da Høgskolen i Nord-Trøndelag ble etablert.

Det er bygd opp et tett og nært samarbeid med både fagmiljø, forskning, det offentlige helsevesenet og næringsliv rundt Campus Namsos – og de er på rett veg. Dette vil forsvinne med forslaget, og i neste omgang true rekrutteringsgrunnlaget til sykehuset Namsos.

En kan i ettertid spørre seg hvor lurt det var å fusjonere med Nord universitet, og legge om fra høgskolestruktur. Men det er vanskelig å gå tilbake på det nå. Rektor legger opp til at det skal kunne opprettholdes studieplasser i Namsos, hvis søkergrunnlaget er stort nok. Men i realiteten er det en styrt avvikling. Campusen i Namsos har hatt god tilgang på søkere på helsefagene. Det blir vanskelig å opprettholde når fagmiljøene flyttes og campus avvikles. Da er det lett i neste omgang å fjerne hele tilbudet fordi det ikke blir nok søkere.

Både politikere, statsråden og folk i Namdalen som er opptatt av framtida må engasjere seg – nå – det er for seint å gå i fakkeltog for sykehuset når den tid kommer.