Flytter fagmiljø vekk fra Namsos

Nord universitet flytter sykepleie, vernepleie og paramedisin til Levanger og Bodø.

INFORMERTE DE ANSATTE: Prorektor for forsking og utvikling ved Nord universitet, Reid Hole, informerer her de ansatte om den fremtidige studiestedsstrukturen ved universitetet.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det kommer fram av rapporten for fremtidig studiestedsstruktur for Nord universitet.