Fokus på økt kompetanse har skapt 116 nye arbeidsplasser i Lierne

36 kurs på drøye tre år har vært med på å skape 116 nye arbeidsplasser

Da lefsebakeriet i Lierne stengte dørene for godt, fikk kommunen omstillingsmidler. En god pott av midlene har gått til å øke kompetansen hos det lokale næringslivet som sto igjen etter at bakeriet forsvant.

REISELIV OG OPPLEVELSER: Denne uka er det reiselivet som får sitt kurs. Fra venstre: Tove og Tom Jonny Ingulfsvann, Inger Helland fra Grong kommune, Gunn Anita Totland, Roy Inge Bergli, Jan Bjørnar Totsås, Ronny Oddvarson Aasen, Brynhild Bremer Viken, Karoline Heia, Inger Einvik fra Innovasjon Norge, Laila Totsås og Tor Erling Inderdal. 

NAMDALSAVISA

LIERNE: – En stor og viktig bit av omstillingsarbeidet har vært å gi ny kompetanse til næringslivet, og på å øke den kompetanse som allerede er i bedriftene, sier daglig leder i Lierne Utviking AS, Tor Erling Inderdal.