Trøndelag idrettskrets ruller ut ny organisasjonsmodell. Tre sonekoordinatorer skal være bindeledd mot idrettskretsen.

Deler namdalsk idrett i to soner

Namdalsk idrett organiseres i to soner med egne sonekordinatorer i Knut Terje Årsandøy, Anne-Lene Gregersen, og Hanna Blengsli Kværnø.

NYE SONE: Trøndelag Idrettskrets er i gang med å rulle ut sonemodellen for idrettskretsen, der kretsen deles i ni soner. To av disse sonene ligger i Namdalen. ILLUSTRASJONSFOTO 

Vegen må bli til mens vi går. Vi må også se hva idretten ønsker.

Knut Terje Årsandøy
NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Slik blir det politiske idrettskartet i Namdalen seende ut når Trøndelag Idrettskrets nå er i ferd med å rulle ut den nye sonemodellen.